SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI WWW.BUNGEE.SI

  1. UVOD

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.bungee.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo splošne pogoje uporabe spletne strani www.bungee.si in vse v zvezi z naročilom in nakupom darilnih bonov. Z vstopom na spletno stran ali naročilom darilnega bona uporabnik potrjuje, da je prebral te pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.bungee.si.

Lastnik in skrbnik spletne strani www.bungee.si je podjetje:

TOP GO, Športne in turistične aktivnosti, d.o.o.
Ulica Borisa Kalina 39, 5250 Solkan
Matična številka: 8160490000
ID za DDV: SI21958840
Vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču Nova Gorica, št.: 2018/9202, osnovni kapital družbe: 7.500,00 EUR.
TRR: SI56 0475 0000 3450 535 NOVA KBM d.d.
Kontakt: telefon: 065 601 087; e-naslov: info@bungee.si; spletna stran: www.bungee.si

  1. SPLOŠNO

Uporabnik je seznanjen, da je spletna stran informativne narave. TOP GO d.o.o. si bo prizadevala za pravilnost prikaza, delovanja in podatkov, ne pa prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti iz naslova obiska spletne strani, za napake, pomanjkljivosti ali opustitve prikazanih podatkov, občasnega nedelovanja oz. nepravilnega delovanja spletne strani zaradi tehničnih in drugih težav. TOP GO d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spreminja, posodablja ali ukinja katerokoli vsebino ali funkcionalnost spletne strani, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil. Objavljene vsebine so last TOP GO d.o.o. in uporabnik ne more na njih pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali podobne pravice. Morebitni predlogi in povratne informacije uporabnika v zvezi s spletno stranjo štejejo za posredovane na lastno pobudo, pri čemer jih TOP GO d.o.o. lahko upošteva ali ne in nima do uporabnika iz tega naslova nobene obveznosti. Za vsebino na zunanjih povezavah, ki niso v lasti TOP GO d.o.o., ta ne more jamčiti in odgovarjati za njihovo pravilnost.

  1. NAROČILO DARILNEGA BONA

Ti splošni pogoji določajo pravila naročanja in pogoje nakupa darilnih bonov na spletni strani www.bungee.si. Uporabnik lahko darilni bon naroči na spletni strani 24 ur / dan, v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. TOP GO d.o.o. si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Naročnika darilnega bona zavezujejo splošni pogoji, veljavni v trenutku oddaje naročila, na kar je pri oddaji naročila posebej opozorjen. Z oddanim naročilom šteje, da je z njimi seznanjen, jih v celoti sprejema in z njimi soglaša.

NAKUP – NAROČILO DARILNEGA BONA

Uporabnik lahko darilni bon naroči na zavihku »Darilni bon«, tako da izpolni »Naročilo darilnega bona«. V naročilu označi želeni darilni bon (bungee jumping ali bungee jumping + zip line 300 m), izpolni obvezna polja (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon) ter v opombe zapiše dodatne želje ali informacije. Osebne podatke TOP GO d.o.o. potrebuje izključno za izvedbo naročila oz. nakupa darilnega bona. Ko izpolni podatke, uporabnik klikne na gumb »Naroči« in naročilo je oddano. Uporabnik zagotavlja in jamči pravilnost in točnost podatkov, ki jih vnese v naročilo. Uporabnik nato na svoj e-naslov prejme samodejno e-sporočilo z informacijami za plačilo. Ko uporabnik plača naročen darilni bon, TOP GO d.o.o. odpošlje darilni bon po pošti na naslov, ki ga je uporabnik navedel v naročilu ali na drug naslov, ki ga je uporabnik sporočil po e-pošti. TOP GO d.o.o. odpošlje darilni bon uporabniku isti ali naslednji delovni dan s prednostno pošto (državi Slovenija in Italija) oz. po e-pošti za druge države.

VELJAVNOST DARILNEGA BONA

Veljavnost darilnega bona je dve leti od dneva nakupa. Veljavnost je zapisana na zadnji strani bona. Po preteku datuma veljavnosti lahko uporabnik bon še vedno izkoristi, a z doplačilom in v roku enega leta od datuma veljavnosti. Cena doplačila za pretečen bon je navedena v ceniku pod zavihkom »Informacije«. Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oz. kršitve bo TOP GO d.o.o. prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

VRSTE DARILNIH BONOV

Na spletni strani www.bungee.si lahko naročite dva tipa bonov, in sicer:

  • Bungee jumping – skok z elastiko z mostu v Solkanu;
  • Bungee jumping – skok z elastiko z mostu v Solkanu in Zip Line – spust poguma po jeklenici v pustolovskem parku Soča Fun Park.

UNOVČEVANJE DARILNIH BONOV

Darilni bon uporabnik unovči za aktivnost bungee jumping (skok z elastiko) pri TOP GO d.o.o. na mostu v Solkanu, za aktivnost zip line (spust poguma) pa v pustolovskem parku Soča Fun Park. Darilni bon izroči ekipi na mostu v Solkanu, tudi za aktivnost zip line, saj na mostu uporabnik prejme poseben kupon, ki ga izroči na recepciji pustolovskega parka Soča Fun Park.

CENE

Cene darilnih bonov so v evrih in vključujejo DDV. Pri nakupu veljajo cene, objavljene v trenutku oddaje naročila.

PLAČILNI POGOJI

Uporabnik plača naročen darilni bon v roku enega tedna od oddaje naročila na račun TOP GO d.o.o. Uporabnik lahko plača naročen darilni bon tudi po tem roku, a mora o tem obvestiti TOP GO d.o.o. TOP GO d.o.o. bo po prejetem plačilu izdal uporabniku račun in ga skupaj z darilnim bonom poslal po pošti.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA DARILNEGA BONA

Uporabnik, ki je potrošnik, ima zagotovljene pravice po ZVPot, tudi pravico, da v štirinajstih 14 dneh od sklenitve pogodbe oziroma prevzema bona brez navajanja razlogov odstopi od pogodbe in o tem obvesti TOP GO d.o.o. V tem primeru pošlje bon skupaj s kopijo računa in podatkom o TRR po pošti na naslov TOP GO d.o.o., pri tem nosi le neposredni strošek vračila. TOP GO d.o.o. bo brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14 dneh po prejetju bona vrnil uporabniku plačano kupnino na njegov TRR.

PRAVICA DO ZAMENJAVE DARILNEGA BONA Z NAVEDENO KONKRETNO AKTIVNOSTJO

Zamenjava darilnih bonov, na katerih je navedena konkretna aktivnost / storitev, ni možna.

  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vpis osebnih podatkov ob naročilu darilnega bona je potreben za pravilno izvajanje storitev spletnega naročila. Če uporabnik osebnih podatkov, potrebnih za nakup darilnega bona, ne želi posredovati, naročila žal ne bomo mogli izpolniti. Osebni podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje pri uporabi storitev spletne strani, se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa TOP GO d.o.o. tudi za izvajanje podpore uporabniku in učinkovito komuniciranje z uporabniki.

TOP GO d.o.o. hrani  5 let od zaključka pogodbe, za davčne namene 10 let naslednje podatke naročnikov bonov: ime in priimek, naslov in naslov za dostavo, kraj, državo, e-naslov za morebitno e-dostavo darilnih bonov, kontaktni telefon, pretekla naročila, vsebino naročila in arhiv komunikacije s TOP GO d.o.o. Naročnik darilnega bona se izrecno strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. TOP GO d.o.o. bo z vsemi podatki ravnal zaupno, v skladu z veljavnimi predpisi. TOP GO d.o.o., ki je lastnik in upravlja spletno stran www.bungee.si, uporablja pri izvajanju svojih storitev ustrezno programsko opremo ter zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost naročila / nakupa. Upravitelj podatkov, TOP GO d.o.o., je odgovoren za varovanje osebnih podatkov in bo te uporabljal za pošiljanje darilnega bona, računa in ostalo komunikacijo povezano z naročilom darilnega bona, po navadni in elektronski pošti ter telefonu. V nobenem primeru podatki uporabnika oz. naročnika darilnega bona ne bodo posredovani tretji osebi ali nepooblaščeni osebi. Uporabnik ima pravico do dostopa, popravka, omejitve (v določenem obsegu) in prenosljivosti podatkov. Pravico lahko uveljavi pisno na naslov info@bungee.si, zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

  1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

TOP GO d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitno nedelovanje spletne strani www.bungee.si, do katerega bi lahko prišlo zaradi različnih vzrokov. TOP GO d.o.o. se na svoji spletni strani po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilne in ažurne podatke.

TOP GO d.o.o. jamči le za škodo na darilnem bonu do oddaje na pošto. TOP GO d.o.o. ne odgovarja za izgubljen darilni bon, ki ga je uporabnik že prejel na svoj naslov. Uporabnik ni upravičen do povrnitve stroškov izgubljenega darilnega bona po krivdi uporabnika. Če je ugotovljeno, da se je darilni bon izgubil med dostavo (pošta), bo TOP GO d.o.o. uporabniku poslal kopijo darilnega bona.

  1. POMOČ, INFORMACIJE IN PRITOŽBE

TOP GO d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Za informacije ali pomoč lahko uporabnik kontaktira TOP GO d.o.o. na telefon 065 601 087 ali piše na TOP GO d.o.o., Ulica Borisa Kalina 39, 5250 Solkan oz. info@bungee.si. TOP GO d.o.o. bo uporabniku odgovoril v roku 7 dni. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015) TOP GO d.o.o. izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi nastal zaradi delovanja, uporabe in pogojev nakupa na tej spletni strani. Uporabnik lahko spore elektronskega poslovanja rešuje preko (SRPS).

  1. KONČNE DOLOČBE

TOP GO d.o.o. lahko te pogoje kadarkoli spremeni, spremembe zavezujejo uporabnike spletne strani z dnem objave spremembe, zato uporabnikom priporočamo pogosto seznanitev z njihovo vsebino. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe spletne strani. Za optimizirano uporabo spletnih strani se priporoča uporabo novejših različic spletnih brskalnikov. Dodatne informacije so na voljo na info@bungee.si in na telefonski številki 065 601 087. Veljavni splošni pogoji so objavljeni in dostopni na spletni strani TOP GO d.o.o. na povezavi www.bungee.si in se uporabljajo od sprejema dalje do sprememb oz. preklica.

TOP GO d.o.o.

Datum zadnje spremembe: maj 2022  

BUNGEE JUMPING - 55 m = 100% ADRENALIN!

Fotografije

gift